Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

Rapid Access Developer

7.68
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει ΦΠΑ Περιγραφή: Ταχείας επεξεργασίας υγρό εμφάνισης έτοιμο προς χρήση, για διαδικασία με το χέρι. Εμφάνιση σε 15’’ στους 20 οC. Συσκευασία: 500 ml

Rapid Access Fixer

7.68
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει ΦΠΑ Περιγραφή: Ταχείας επεξεργασίας υγρό μονιμοποίησης έτοιμο προς χρήση, για διαδικασία με το χέρι. Μονιμοποίηση σε 15’’ στους 20 οC. Συσκευασία: 500 ml

X-RAY ACID FIXER

7.20
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει ΦΠΑ. Περιγραφή: Έτοιμο για χρήση υγρό στερέωσης - Δε χρειάζονται αραίωση. Στερέωση σε 5-10 λεπτά στους 20 οC. Συσκευασία: 1 kg

X-RAY DEVELOPER

7.20
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει ΦΠΑ. Περιγραφή: Έτοιμο για χρήση υγρό εμφάνισης - Δε χρειάζονται αραίωση. Εμφάνιση σε 4-5 λεπτά στους 20 οC. Συσκευασία: 1kg

Υγρά εμφάνισης Readymatic

53.75
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει ΦΠΑ Περιγραφή: Έτοιμα για χρήση υγρά εμφάνισης για ενδοστοματικές και εξωστοματικές ακτινογραφίες , σε αυτόματα εμφανιστήρια. Συσκευασία: 2 x 5L

Υγρά στερέωσης Readymatic

53.75
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει ΦΠΑ Περιγραφή: Έτοιμα για χρήση υγρά μονιμοποίησης για ενδοστοματικές και εξωστοματικές ακτινογραφίες , σε αυτόματα εμφανιστήρια. Συσκευασία: 2 x 5L